Těhotenská ordinace v Praze GynCare je určena pro ženy – budoucí maminky v období od diagnostikování těhotenství po období kolem cca 36. týdne gravidity, tedy do doby, kdy maminku přebírá do péče zvolená porodnice. Ženy obvykle přicházejí s informací, že došlo k výpadku menstruace, případně s tím, že jim vyšel jeden nebo více pozitivních těhotenských testů, které jsou na trhu volně dostupné.

Těhotenské problémy | Léčba

Nevolnost v těhotenství Samovolný potrat Předčasný porod Prenatální diagnostika Rizikové těhotenství

Postup vyšetření

Lékař provede běžné palpační a sono vyšetření, u gravidity menší než 6 týdnů obvykle není vyvíjející se plůdek na ultrazvuku viditelný, stejně tak se ještě nedaří spolehlivě zaznamenat srdeční aktivitu. V takovém případě je proveden odběr krve na hladinu hCG, v případě pozitivního výsledku proběhne další kontrola v těhotenské ordinaci za jeden týden.

Žena, u které bylo těhotenství potvrzeno, přechází do speciálního programu pravidelných kontrol.

  • Období mezi potvrzením gravidity – 20. týden – kontroly jsou obvykle po 4-5 týdnech, rozhodující je ale vždy, zda se těhotenství vyvíjí zcela fyziologicky a není nutná individuální častější péče
  • 20.– 28. týden těhotenství – kontroly standardně po čtyřech týdnech, opět pokud není nutná individuální péče
  • 28.– 32. týden těhotenství – standardní kontroly po dvou týdnech, případně individuálně
  • Od 32. týdne gravidity jsou maminky zvány na kontroly po jednom týdnu do momentu, kdy si je přebírá do péče zvolená porodnice

Je na místě upozornit, že výpočet délky těhotenství neodpovídá běžným měsícům, ale počítá se v týdnech. To znamená, že doba od otěhotnění k porodu činí běžně čtyřicet týdnů. (např. pokud žena řekne, že končí 7 měsíc těhotenství, jedná se o 31. týden). Vy se v ordinacích budete setkávat výhradně s výpočty v týdnech.

Péče v těhotenské ordinaci

Péče v těhotenské ordinaci je rozdělena na standardní pro maminky s fyziologicky probíhajícím těhotenstvím a na intenzivní péči, která sleduje ženy, u kterých se objevil jakýkoliv rizikový faktor, který by průběh nebo případně porod negativně ovlivnit.

Standardní péče zahrnuje pravidelné kontroly podle harmonogramu (viz výše), laboratorní kontroly stanovené Českou gynekologickou a porodnickou společností a ministerstvem zdravotnictví, doporučená vyšetření od specialistů dalších oborů, ve třetím trimestru kardiotokografická vyšetření.

U žen, které jsou zařazeny do skupiny rizikových gravidit, jsou kontroly rozšířeny o vyšetření dalšími specialisty (např. z oboru ortopedie, neurologie, chirurgie, interny, očního), u žen sledovaných na hematologii jsou průběžně prováděny kontroly, zda nehrozí žádné komplikace, které by matku nebo plod mohly ohrozit. Jako příklad je možno uvést inkompatibilitu rh faktoru nebo trombofilní mutace.

Rizikové faktory v těhotenství

Některé rizikové faktory jsou Vašemu lékaři známy již z předchozího období (je seznámen s Vaší anamnézou, případně průběhem předchozí gravidity), ne vždy tomu ale tak je. Proto je velice důležité anamnézu průběžně doplňovat a lékaře na nové informace upozornit, jen tak je možno zaručit, že některý důležitý zdravotní problém nebude přehlédnut a bude mu věnována patřičná pozornost. I to je důvodem, proč na budoucí maminky apelujeme, aby se nevyhýbaly doporučeným vyšetřením, protože je to jedna z cest, která může objevit onemocnění nebo komplikace o kterých jste dosud vůbec nevěděly a tak by Vás nebo Vaše děťátko mohly ohrozit.

Omezení v těhotenství

I když gravidita je primárně považována za fyziologický proces a nikoliv nemoc, nastávají někdy situace, kdy je na místě určité omezení. Může to být z důvodu krvácení, bolestí v podbřišku, silných nevolností, zhoršení životních podmínek vyvíjejícího se plodu (např. menší množství plodové vody z nejrůznějších příčin). V takovém případě Vás lékař s rizikem seznamuje a současně ordinuje další postup – někdy postačí klid na lůžku a častější kontroly (pracovní neschopnost) jindy, jsou-li obtíže výrazné a rizikové Vám bude doporučena hospitalizace. Není rozumné pobyt v nemocnici odmítat, protože cílem hospitalizace je odstranit rizika nebo obtíže a pobyt na klinice bude pouze po dobu, kterou lékař určí jako nezbytnou.

Poraďte se s odborníkem

Kromě pravidelné kontroly v těhotenské ordinaci, jejímž závěrem je seznámení se s aktuálním zdravotním stavem vlastním i miminka je dán prostor všem budoucím maminkám, aby se zeptaly na vše, co je zajímá ohledně probíhající gravidity a o čem mají eventuálně pochyby. Taková komunikace je velmi přínosná, personál ordinace je připraven veškeré dotazy zodpovědět a předejít tomu, že žena získává informace z mnohdy velice pochybných zdrojů.