Gynekolog v Praze byl v období našeho vzniku v roce 2000 zejména v oblasti Malé Strany velice vyhledávanou odborností. Proto se MUDr. Martin Mikulík rozhodl pro založení společnosti GynCare Praha spol. s. r. o. zrovna zde. Ve snaze vyhovět požadavkům a potřebám žen v období před a během klimakteria se stal zakladatelem ambulance spojující dvě odbornosti – gynekologii a psychiatrii.

Tým gynekologů GynCare

Mudr. Martin Mikulík

Mudr. Martin Mikulík

Ivana Hucková

Ivana Hucková

Tým psychiatrů GynCare

MUDr. Marcela Macejková

MUDr. Marcela Macejková

MUDr. Mgr. Štěpánka Houšková

MUDr. Mgr. Štěpánka Houšková

Zkušení gynekologové a moderní vybavení

 

Od počátku jsme se snažili zajistit co nejkvalitnější péči v oblasti preventivní péče a prenatální péče. Samozřejmostí bylo i antikoncepční poradenství a péče o ženy s inkontinencí. Ordinace byla vybavena od počátku kvalitním sono přístrojem. Celý lékařský kolektiv se dále vzdělával a účastnil řady odborných seminářů, to vedlo ke stále lepší a intenzivnější péči o ty, na kterých nám velice záleží – naše pacientky všech věkových kategorií. Sledováním vývoje nové technické a přístrojové vybavenosti jsme se snažili, abychom  byli  jednou z ordinací, která se drží na vysoké úrovni. Proto často obměňujeme přístrojové vybavení – např. sono přístroj. V rámci snahy o zlepšení péče o budoucí maminky jsme zakoupili nový CTG monitor a srdeční frekvenci plodu sledujeme na rozdíl od jiných ambulancí již od 33. týdne gravidity. Vyšetření na pozitivitu Chlamydií trachomatis nabízíme buď klasickou formou, při které vzorek vyhodnocuje specializovaná laboratoř, nebo nabízíme testování tzv. rychlým testem. V tomto případě zná lékař výsledek již po 20 minutách a léčba může být tak zahájena téměř okamžitě.

V  současnosti jsme rozšířili již tak poměrně širokou paletu vyšetření o další moderní vyšetřovací metody. Ve spolupráci s Bioptickou laboratoří Plzeň nabízíme našim klientkám testování na vysoce rizikové HPV (jedná se o základní detekci 13-14 vysoce rizikových HR-HPV), HPV genotypizaci (konkrétní určení vysoce i nízce rizikových HPV typů). Toto vyšetření pomáhá lékaři při stanovení závažnosti rizika onemocnění děložního čípku. Byl-li diagnostikován pozitivní nález na děložním čípku a rovněž HPV test je pozitivní, nabízíme poměrně málo známou možnost vyšetření tzv. metylaci TSG (PreCursor-M kit) což je diagnostika rizika rozvoje karcinomu děložního čípku u HR-HPV pozitivních žen.

Z důvodu poměrně vysokého zájmu o ověření, zda se žena nemohla nakazit některou sexuálně přenosnou infekcí, nabízíme test metodou STI, která je schopna prokázat pozitivitu nejen již zmíněných chlamydií, ale rovněž Neisserii gonorhoeae (kapavku), Mycoplasmu genitalium, Mycoplasmu hominis, Ureaplasmu eurealyticum, Ureaplasmu parvum a Trichomonas vaginalis, HIV, HBsAg.

Certifikáty GynCare

 

Pokud se obrátíte na naše gynekology, tak rámci péče o ženy používající hormonální antikoncepční přípravky navrhujeme ženám rizikových skupin (varixy, silné kuřačky) podrobení se vyšetření u internisty a kromě toho i laboratorní vyšetření trombofilních mutací (FV Leiden a FII protrombin). Na základě výsledků je pak možno ženám doporučit tu nejvhodnější ochranu proti otěhotnění, aniž by bylo ohroženo jejich zdraví.

Protože je naším cílem již aplikovanou péči dále rozšiřovat a zkvalitňovat, sledujeme trvale nejnovější léčebné metody v oboru. Pozornost je zaměřována na poskytování co nejlepší a nejpřesnější neinvazivní prenatální péče, využíváme nové poznatky v oblasti prenatální genetiky s následným intenzivním sledováním případných rizik – v této oblasti spolupracujeme s dalšími pracovišti a školenými specialisty.

V budoucnosti plánujeme zakoupení přístroje COlaser Slim Evolution II. Jedná se o nové poskytování péče v oblasti estetické gynekologie. Využitím tohoto přístroje je možno řešit stresovou inkontinenci a děložní prolapsy, které jsou poměrně časté po porodu. Dále se nabízí nová možnost ošetření atrofických změn pochvy.