3D/4D ultrazvuk  je vyšetření moderním přístrojem který nahradil původní jednoduchý systém vyšetření v dvojrozměrné projekci  – přístroj pouze ukládal jednotlivé snímky z oblasti malé pánve. Dokonalejším systémem je 3D ultrazvuk se snímačem polohy (systém je rovněž  označován jako 4D, jedná se marketingový název, protože žádný 4. rozměr neexistuje), který umožňuje prostorové snímkování v reálném čase, jedna rovina je tak snímána velice rychle. Výsledkem je datová prostorová informace využívaná zejména pro zobrazení povrchu. Tak vznikají velmi kvalitní barevné fotografie a videozáznamy (live 3D). Nejznámější aplikací je zobrazení obličeje plodu v porodnictví. Pokud jsou dobré podmínky zobrazení může vyšetření pomoci v diferenciální diagnostice rozštěpových vad orofaciální oblasti.

Video 3D projekce – Sonoace X8

3D ultrazvukové vyšetření

Ultrazvuková diagnostika je důležitá porodnické praxi. Předností této diagnostiky je její jednoduchost, důležitá je i skutečnost, že žena není zatížena žádným druhem záření. Kromě toho, že lékař sleduje vyšetřovanou oblast na monitoru přístroje má žena v naší ambulanci stejnou možnost. Přístroj je propojen s TV obrazovkou a tak obraz s podrobným komentářem lékaře pacientka může celou dobu vyšetření sledovat.

Hodnocení fetální biometrie patří k základnímu vyšetření ultrazvukové diagnostiky. Hodnotí se biparietální průměr (BPD), obvod trupu (AC), délka femuru (FL).Sledování růstu plodu pomocí biometrických údajů je důležité pro:

  • Rozhodnutí o termínu pro ukončení gravidity
  • Přesné načasování a následné vedení porodu

3d-ultrazvuk

Ultrazvuková diagnostika je schopna odhalit prenatálně poznatelné orgánové malformace.

Plod se vždy vyšetřuje v dvourozměrném, konvenčním vyšetření. Prostorová rekonstrukce umožňuje uložení velkého objemu dat pro pozdější analýzu. Obrazová dokumentace je v současnosti nedílnou součásti vyšetření (jejího slovního popisu). Obsahuje jméno, datum a čas pořízení, ukládá se do paměti a proto je možné zpětně se k vyobrazení vrátit.

Kromě diagnostického vyšetření je možno pořídit videonahrávku a fotografie jako fotodokumentaci pro potěšení rodiny. Jedná se o poskytnutí služby, kterou nehradí žádná zdravotní pojišťovna, soustřeďuje se na přání maminky ve většině případů na oblast hlavičky, někteří rodiče mají zájem o zjištění pohlaví plodu. Ideálním obdobím pro toto vyšetření je 22. – 28. týden gravidity. Pochopitelně je možno vyšetření na přání provést i v dřívějším období, získaný záznam ale není tak přehledný, což je dáno menší velikosti miminka. Po 28. týdnu těhotenství je plod již  naopak tak velký, že se  do záběru  mnohdy nevejde celá hlavička. Proto toto období již nedoporučujeme, výsledný záznam by mohl zklamat vaši představu. Ukázku videosmyčky si můžete prohlédnout na našich stránkách.

Orgán Typ malformace Vysvětlení
CNS

Anencefalus

Mikrocefalus

Rozštěpové vady páteře

Chybění podstatné části mozku

Zmenšení  objemu  lebky

Otevřený rozštěp s rizikem infekce

Obličej

Rozštěp patra

Rozštěpové vady očnice

Krk

Nádory štítné žlázy

Edémy

 

Otoky

Hrudník Nádory
Břicho Rozštěpy břišní stěny Výhřez břišního obsahu
Urogenitální ústrojí Cysty Cystické onemocnění ledvin
Kostra deformace

Skeletální vady

Patologické postavení či hybnost končetin