Samovolný potrat kompletní nebo nekompletní je stav, kdy je plodové vejce zcela nebo částečně vypuzeno z dutiny děložní. Dojde-li k potracení v samém počátku těhotenství, nemusí být vůbec zpozorováno, působí dojmem opožděné, silnější menstruace. V tom případě je není nutno chirurgicky řešit. V případě, že by nebylo vypuzeno celé plodové vejce nebo přetrvává silné krvácení je na místě vyhledat lékaře, který po vyšetření a ultrazvuku rozhodne o dalších krocích.

Hranice mezi potratem a předčasným porodem bylo obtížné přesně stanovit, aktuálně se vychází ze zákona z roku 2011, který potrat klasifikuje jako stav, při kterém je vypuzený plod bez jakýchkoliv životních projevů a jeho hmotnost je pod 500g. Pokud tyto údaje není možno zjistit, je rozhodující, že těhotenství nebylo delší než 22 týdnů.

potrat

Příčiny samovolného potratu

Potrat může nastat u ženy, která bez problému otěhotněla stejně jako u ženy po IVF. Příčinu je nutno hledat nejen na straně matky, ale i na straně plodu.

Příčiny na straně matky:

  • Odchylky od normálního vývoje ženských pohlavních orgánů týkající se tvaru dělohy, jejího umístění a sklonu v pánvi, kvalita děložní sliznice (endometria), výskyt myomů v dutině děložní
  • Přidružené choroby matky nejčastěji interního nebo endokrinologického charakteru jako je např. diabetes melitus (cukrovka) nebo poruchy v oblasti žláz s vnitřní sekrecí, např. onemocnění štítné žlázy, hypertenze (vysoký krevní tlak)
  • Kontakt matky s infekčními chorobami souhrnně označované jako antropozoonózy což jsou onemocnění přenášená na člověka od zvířat. Jako příklad je možno uvést toxoplazmózu vyskytující se ve výkalech koček, salmonelózu způsobovanou salmonelou v nedostatečně tepelně upravených potravinách, tularémii onemocnění přenášené z králíků nebo zajíců. Poslední zmíněné onemocnění se týkalo spíš žen žijících na venkově.
  • Poruchy životosprávy zejména podvýživa a nedostatečný příjem vitaminů ve stravě – zejména B, C a E
  • Zevní vlivy mohou rovněž negativně ovlivnit fyziologický vývoj plodu a být příčinou potratu. Jako příklad je možno uvést RTG vyšetření, intoxikace (drogy, alkohol, chemikálie). Celkově špatný psychický stav těhotné, některé tělesně i fyzicky náročné pracovní činnosti
  • Inkompatibilita Rh faktoru
  • Úrazy a to zejména ty, při kterých je zasažena oblast pánve

Příčina na straně plodu:

  • Chromozomální porucha – je příčinou cca 40% všech porodů. Objevuje se spíš u žen starších, diagnostiku potvrzuje sono vyšetření, může se objevit určité procento potratů zapříčiněných monosomií (početní odchylka chromozomu) nebo molou (choriové klky degenerují, dochází k nedostatečnému cévnímu vývoji). Tyto patologie jsou důsledkem genetických poruch
  • Genetické poruchy způsobují odchylky v DNA uložené v lidských buňkách, ty mohou, ale nemusí být předávány plodu od rodičů.

plodOpakovaný potrat

Pokud dojde k opakovanému potracení plodu (primární infertilita), je kromě běžných vyšetření žena společně s partnerem odesílána na tzv. genetickou konzultaci. Při této konzultaci specialistu genetika zajímá zdravotní stav partnerů a členů rodiny, zajímá se, zda se v rodině nevyskytují vrozené vývojové vady a následně vyšetřuje, zda plod není aktuálně ohrožen některým z výše uvedených faktorů. Dalším doplňkovým vyšetřením jsou laboratorní testy.

Projevy samovolného potratu

Průvodní jevy potratu žena pociťuje jako bolest v podbřišku, špinění, které může přejít do krvácení. V krvi bývají koagula (krevní sraženiny). Na ultrazvuku může být viditelný hematom.

Léčba se odvíjí od toho, zda se jedná o hrozící potrat nebo potrat již rozběhlý. V prvním případě je na místě klid na lůžku a medikamentózní podpora, v některých případech je vhodná hospitalizace. V případě běžícího nebo již proběhlého abortu je na místě vždy hospitalizace, během níž je v krátké anestezii odstraněn obsah dutiny děložní, protože v opačném případě by mohlo dojít k jeho infikování, což by ženu mohlo vážně ohrozit.