Těhotenské vyšetření

Těhotenské vyšetření je vyšetření, jehož cílem je sledování vývoje plodu po dobu celé gravidity. Prohlídky obdobné běžným gynekologickým kontrolám jsou rozšířeny o řadu dalších prvků, o jejich průběhu a optimálních termínech pro jejich provedení budete lékařem a porodní asistentkou včas informovány.

Jedná se zejména o:

  1. Ultrazvuková vyšetření sestavující růstovou křivku gestační stáří
  2. Krevní laboratorní testy
  3. Screeningy pro vyloučení vrozených vývojových vad
  4. Vyšetření oGTT (test na těhotenskou cukrovku)
  5. Monitoring srdeční činnosti plodu

Co těhotenské vyšetření zahrnuje?

 

Ad 1) Ultrazvukové vyšetření probíhá standardně při diagnostice gravidity, jeho cílem je potvrdit palpační nález a současně určit, zda je těhotenství správně umístěno v dutině děložní nebo se nachází jinde – např. ve vejcovodu (tzv. mimoděložní těhotenství, které je nutno operativně ukončit). Další sono kontrola probíhá v období mezi 11. – 12. týdnem těhotenství, ta má jako hlavní cíl stanovení, zda se plod vyvíjí fyziologicky a není ohrožen Downovým syndromem. V období od 15. do 20. týdne gravidity se posuzuje množství plodové vody, umístění placenty v děloze, provádí se celkové orientační vyšetření plodu, které má za úkol vyloučit případné anomálie nebo malformace. Samozřejmostí je kontrola srdeční akce a pohybů (sledování vitality plodu), lokalizace placenty v děloze.. Obdobné kontrolní sono vyšetření se provádí kolem 30. týdne těhotenství, je rozšířeno o kontrolu polohy plodu (v tomto období je již obvykle poloha definitivní a je důležitou informací pro porodníka).

Kromě těchto standardních ultrazvukových vyšetření je možno péči rozšířit o další kontroly a to zejména v případě zvýšeného rizika vývojových vad (maminka je odesílána na vyšetření na porodnickou kliniku, sledovány jsou důležité tělní orgány – srdce, ledviny, cévní systém apod.).  Všeobecně je možno říci, že doplňující sono vyšetření provádí lékař vždy, kdy potřebuje z jakéhokoliv důvodu ověření palpačního nebo laboratorního nálezu.

Ad 2) Krevní laboratorní testy jsou prováděny standardně všem budoucím maminkám bez ohledu na věk. Zjišťuje se krevní skupina a Rh faktor, hodnoty krevního obrazu, hladina cukru v krvi a panel pohlavních chorob. Ženám, které zmiňují problémy se štítnou žlázou, kontakt s kočkami apod. jsou vyšetření doplňována o další testy. Získané informace jsou důležité pro případné zařazení maminek do skupiny individuální prenatální péče.

 

Ad 3) Pod pojmem screening vrozených vývojových vad se rozumí vyšetření skládající se ze dvou částí. Je prováděno v prvním trimestru, případně ještě po ukončení 15. týdne těhotenství (stáří plodu podle ultrazvuku, nikoliv podle menstruace) Pacientce je odebrána krev a provedeno ultrazvukové vyšetření. Testy jsou vyhodnoceny, závěrem je stanovení rizika výskytu vrozených vývojových vad. Pozitivní výsledky jsou ověřovány pomocí invazivních metod – v prvním trimestru odběrem vzorku choria, ve druhém trimestru odběrem plodové vody (aminocentézou).

Ad 4) Test oGTT (těhotenský glukózový toleranční test) je prováděn všem maminkám v období mezi 24. – 28. týdnem těhotenství. Důvody pro vyšetření jsou dva, a sice snaha o odhalení nemoci (vyskytuje se častěji u žen s rodinnou zátěží, ale není výjimkou ani u žen v jejichž rodinách se onemocnění nevyskytuje) a včasná úprava životosprávy, případně medikace, kromě toho u žen s diabetem se častěji rodí děti s vyšší porodní váhou, což je nutno zohlednit při vlastním porodu. Vlastní test provádí specializovaná laboratoř a skládá se ze tří odběrů krve. První odběr (žena musí být nalačno) stanoví, zda je možno kompletní test provést, pokud jsou hodnoty v pořádku, vypije pacientka glukózový roztok a následně je za 60 a 120 minut provedena kontrola, která prokáže schopnost organismu glukózu odbourat. Maminky, u kterých výsledky testu  neodpovídají  pevně stanoveným hodnotám, dále sleduje diabetolog.

Ad 5) Monitoring srdeční činnosti plodu (setkáte se s ním i pod označením CTG, případně KTG) je zcela neškodné vyšetření, sledující fetální srdeční frekvenci a současně i případné kontrakce. Vyšetření v naší ambulanci trvá 10 minut a provádí se od ukončeného 33. týdne těhotenství, na klinikách pak obvykle ve dvacetiminutových cyklech s četností dle potřeby. Na toto vyšetření není nutná žádná příprava.