Předčasný porod může mít celou řadu příčin. Předpokládaná doba těhotenství je 40 týdnů. Dojde-li k porodu před 37. týdnem gravidity z jakéhokoliv důvodu hovoříme o předčasném porodu. Příčinou může být celá řada zdravotních problémů ze strany plodu i matky. Prognóza pro další růst a vývoj předčasně narozeného novorozence závisí na stáří plodu v momentu porodu. Současné zdravotnictví je na takové úrovni, že je díky intenzivní péči schopné zachránit i děti narozené v období od 24. týdne gravidity. Pochopitelně je nutné umístění na novorozenecké jednotce intenzivní péče vybavené nejmodernější zdravotnickou technikou, která zajistí kromě výživy udržení správné tělesné teploty, dýchání a přesné dávkování  léčiv ovlivňujících další vývoj důležitých orgánů. Bohužel i přes takto dokonalou péči se vždy nepodaří každého nedonošeného novorozence zachránit.

porod

Příčiny předčasného porodu

Příčin předčasného porodu je celá řada. Jedná se o příčiny ze strany plodu a příčiny ze strany matky.

Příčiny ze strany plodu:

  • Porucha funkce placenty – v tomto případě může docházet ke změnám placentární tkáně, ta není schopna v dostatečné míře zajistit životní potřeby plodu
  • Anomálie plodu – nejčastěji nedostatečný nebo nesprávný vývoj určitého orgány, často jsou způsobeny genetickými odchylkami. Vzhledem k tomu, že ženy jsou odesílány na screeningová vyšetření, která jsou schopna ve většině případů tyto odchylky včas odhalit, případů porozených dětí s anomáliemi výrazně ubývá. Proto doporučujeme všem budoucím maminkám, aby se vyšetření nevyhýbaly
  • Předčasný odtok plodové vody – pokud dojde k spontánímu odtoku plodové vody, je nutné ženu hospitalizovat, vyčkat na další vývoj, nasadit antibiotika a léky urychlující plicní vyzrálost. Přidruží-li se teplota, je nutné graviditu ukončit bez ohledu na týden těhotenství
  • Akutní zmnožení plodové vody se může projevit jako průvodní jev při onemocnění cukrovkou. V takovém případě je nutné ukončení těhotenství i před předpokládaným termínem, protože hrozí předčasné odloučení placenty v souvislosti s nástupem děložní činnosti

Příčiny ze strany matky:

  • Zdravotní stav matky – zejména onemocnění jako je diabetes mellitus, srdeční vady, ledvinové choroby a hypertenze mohou ovlivnit kvalitu placentární tkáně a sekundárně životní podmínky plodu
  • Lokalizace placenty – dojde-li k umístění placenty do oblasti dolního děložního segmentu (placenta praevia) vzniká riziko jejího předčasného odlučování. Vážnost situace se odvíjí od toho, zda se lůžko odlučuje pouze okrajem nebo ve větším rozsahu. V každém případě ale nastává situace, při které je ohrožena matka i plod silným krvácením a proto je nutné ženu hospitalizovat a případě neustávajícího krvácení těhotenství ukončit bez ohledu na předpokládaný termín porodu.
  • Nezodpovědný přístup a nerespektování pokynů lékaře a porodní asistentky mohou být rovněž příčinou předčasného porodu. Jedná se zejména o konzumaci alkoholu, drog nebo jiných návykových látek jako je například nadměrné pití kávy (kofein) nebo černého čaje (tein), kouření (nikotin). Budoucí maminky by se měly rovněž vyhýbat používání některých bylinek jako je například petržel zahradní, šalvěj nebo chinin, protože i ty by v nadměrnějším množství mohly být příčinou předčasného porodu.

Co předčasný porod odnáší

Vzhledem k tomu, že cílem všech maminek a lékařů porodníků je zajistit příchod zdravého novorozence na svět je třeba dodržovat určitá pravidla. Ze strany Vašeho ošetřujícího lékaře jsou striktně dodržována, což znamená, že si Vás bude zvát na pravidelné kontroly a odesílat Vás na vyšetření, která by prokázala případné odchylky od normálu. Od Vás očekáváme spolupráci v tom smyslu, že budete naše doporučení respektovat a v případě jakýchkoliv obav či změn zdravotního stavu nás neprodleně navštívíte. Mnohdy zdánlivá maličkost bez vyšetření lékařem může vyústit v závažný problém, který může být příčinou předčasného porodu.