GDPR – ochrana osobních údajů

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů Správce GynCare Praha spol.s.r.o. se sídlem Sněmovní 11, 118 00 Praha 1 IČ 26492326 je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011...
Testování  na trombofilní mutace

Testování na trombofilní mutace

Pro zájemkyně z řady pacientek patřících do skupiny žen s  s rizikem výskytu tromboembolických nemocí jsme ve spolupráci s Bioptickou laboratoří Plzeň zajistili možnost testování  na trombofilní mutace FV Leiden a FII protrombin. Toto vyšetření poskytuje podrobné...
Vyšetření metylace TSG

Vyšetření metylace TSG

Další novinkou v oblasti péče o ženy ohrožené onemocněním děložního čípku a hrdla je vyšetření metylace TSG (PreCursor- M kit).Toto vyšetření určuje riziko rozvoje karcinomu děložního čípku u HR HPV pozitivních žen.
Prenatální preinvazivní diagnostika

Prenatální preinvazivní diagnostika

Od roku 2015 rozšiřujeme péči v oblasti prenatální preinvazivní diagnostiky. (NIPD). Kromě ultrazvukového vyšetření jsou v rámci biochemického screeningu  sledovány hodnoty vybraných markerů s cílem vyhledání případných genetických vad a jejich včasného řešení. Jedná...
Jak se dostanete do ordinace GynCare

Jak se dostanete do ordinace GynCare

Ordinace společnosti GynCare jsou situovány v pravém křídle barokního domu ve Sněmovní ulici 11, č. p. 172. S laskavým souhlasem majitelky domu, paní Elizabeth Lobkowicz, zde byly v roce 2001 renovovány přízemní prostory pro potřeby moderního zdravotnického zařízení....