Od roku 2015 rozšiřujeme péči v oblasti prenatální preinvazivní diagnostiky. (NIPD). Kromě ultrazvukového vyšetření jsou v rámci biochemického screeningu  sledovány hodnoty vybraných markerů s cílem vyhledání případných genetických vad a jejich včasného řešení. Jedná se zejména o identifikaci trisomie 21 (Downův syndrom), trisomie chromozomu 18 (Edwardsův syndrom) a trisomie chromozomu 13 (Patauův syndrom)