Pro zájemkyně z řady pacientek patřících do skupiny žen s  s rizikem výskytu tromboembolických nemocí jsme ve spolupráci s Bioptickou laboratoří Plzeň zajistili možnost testování  na trombofilní mutace FV Leiden a FII protrombin. Toto vyšetření poskytuje podrobné informace o velikosti rizika při nasazování hormonální antikoncepce a v případě gravidity.