Ordinace společnosti GynCare jsou situovány v pravém křídle barokního domu ve Sněmovní ulici 11, č. p. 172. S laskavým souhlasem majitelky domu, paní Elizabeth Lobkowicz, zde byly v roce 2001 renovovány přízemní prostory pro potřeby moderního zdravotnického zařízení.

Do domu se vstupuje hlavním vjezdem, osazeným historizujícími vraty z 2. poloviny 19. století. Vlastní vstup k ordinacím je uvnitř průjezdu po pravé straně. Okna psychiatrické ordinace jsou obrácena do parčíku ve Sněmovní ulici při ústí do Valdštejnského náměstí, zatímco z gynekologické ordinace je výhled do dvorního traktu domu se zajímavou stavbou barokních kočároven.