Z historie Domu | GynCare

Z historie Domu | GynCare

Původ domu sahá až do počátku 15. století (první zmínka je z r. 1407), tehdy malý domek v průběhu 16. století často měnil majitele, r. 1656 jej koupil salcburský arcibiskup Quidobald hrabě Thun, který jej odkázal svému bratrovi Michalu Osvaldovi Thunovi. Dům je tehdy...