Původ domu sahá až do počátku 15. století (první zmínka je z r. 1407), tehdy malý domek v průběhu 16. století často měnil majitele, r. 1656 jej koupil salcburský arcibiskup Quidobald hrabě Thun, který jej odkázal svému bratrovi Michalu Osvaldovi Thunovi. Dům je tehdy uváděn jako dosti zchátralý, byl využíván jako stáje a sklady hlavního Thunovského paláce.

Písemné prameny uvádějí, že r. 1723 byl starý dům stržen a později (v širokém rozmezí let 1726 – 1785) byla vybudována dnešní stavba. Asymetrie průčelí však naznačuje, že dům zřejmě nebyl zcela zbořen a při stavbě v 18. století byly využity i některé starší konstrukce.

Průčelí patrového domu je rytmizováno okny s pásovými šambránami, sedlová střecha je osazena třemi novějšími vikýři. Interiéry pravého křídla, v němž jsou situovány ordinace GynCare, kryjí původní valené klenby téměř polokruhového průřezu s pětibokými výsečemi. Po roce 1989 byl dům v restituci navrácen rodině původních majitelů.