GDPR – ochrana osobních údajů

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů Správce GynCare Praha spol.s.r.o. se sídlem Sněmovní 11, 118 00 Praha 1 IČ 26492326 je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011...
Dovolené lékařů v letních měsících:

Dovolené lékařů v letních měsících:

Dovolené lékařů v letních měsících: MUDr. Mikulík 3.-7.7. 2017 MUDr. Kosová 24.-28.7. 2017 21.8-1.9. 2017 MUDr. Doležalová 3.7-7.7. 2017 24.7.-28.7. 2017 MUDr. Houšková  1.8.-4.8. 2017 14.8-18.8. 2017 4.9.-15.9. 2017 MUDr. Měřínská 26.6.-30.6 2017 17.7.-21.7.2017 Dne...
Testování  na trombofilní mutace

Testování na trombofilní mutace

Pro zájemkyně z řady pacientek patřících do skupiny žen s  s rizikem výskytu tromboembolických nemocí jsme ve spolupráci s Bioptickou laboratoří Plzeň zajistili možnost testování  na trombofilní mutace FV Leiden a FII protrombin. Toto vyšetření poskytuje podrobné...
Vyšetření metylace TSG

Vyšetření metylace TSG

Další novinkou v oblasti péče o ženy ohrožené onemocněním děložního čípku a hrdla je vyšetření metylace TSG (PreCursor- M kit).Toto vyšetření určuje riziko rozvoje karcinomu děložního čípku u HR HPV pozitivních žen.