Z důvodu koronavirové infekce jsme nuceni přijmout následná opatření k ochraně vašeho i našeho zdraví:

1) V případě, že u sebe pozorujete známky infekce, prosíme návštěvu ordinace odložit!!!
2) Před vstupem do ordinace si umyjte ruce a použijte desinfekční prostředek umístěný na toaletě
3) Nepodávejte ruku lékaři
4) Doporučujeme dodržovat osobní vzdálenost 1m