Vážené klientky

0d 1/2020 z důvodu změny úhrad zdravotních pojišťoven za péči o těhotné a k udržení standardu naší ordinace, jsme pro Vás připravili možnost zakoupení stříbrné nebo zlaté karty.

V rámci zdravotního pojištění hradí pojišťovny v průběhu celého těhotenství pouze 3 UZ vyšetření bez fotek a určení pohlaví. Monitor srdeční činnosti plodu CTG hradí pojišťovny až od 38 týdne těhotenství.

V rámci stříbrné karty (3000Kč), Vám bude provedeno UZ vyšetření při každé návštěvě do 30. týdne těhotenství, včetně fotek /do 20 týdne / a určení pohlaví. Od 32 týdne 2 x CTG monitoring srdeční činnosti plodu.

V rámci zlaté karty (5000kč), Vám bude provedeno UZ vyšetření při každé návštěvě do 30. týdne těhotenství, včetně fotek /do 20 týdne/ a určení pohlaví, následně od 32. týdne Vám bude prováděn CTG monitoring srdeční činnosti plodu při každé návštěvě. Dále máte nárok v 24-26týdnu na 3D/4D UZ vyšetření, které samostatně stojí 1500Kč viz ceník a je možno ho nahrát na vlastní USB disk (eventuálně si USB disk můžete zakoupit v ordinaci za 300kč)

Ceník jednotlivých výkonů, které si můžete uhradit jednotlivě:
3D + foto 1500
UZ 500
CTG 300
Foto 200
Určení pohlaví 200

Více viz ceník zde