Pohlavní choroby jsou onemocnění přenášená nejčastěji mezi partnery nechráněným  pohlavním  stykem. Původci jsou bakterie, mykoplazmata, viry a parazité. Onemocnění postihuje zprvu pohlavní orgány, v chronickém stádiu i další jako např. kardiovaskulární systém, imunitní systém nebo pohybové orgány. Obvykle se neprojevuje okamžitě, diagnostika je buď náhodná, nebo v momentě, kdy žena začne pociťovat obtíže, případně je partnerem informována, že jemu byla některá pohlavní choroba diagnostikována.

Do skupiny tzv. klasických pohlavně přenosných chorob se řadí syfilis a kapavka, do skupiny STD (Sexually Transmitted Disease) se řadí například trichomonády, chlamydie, svrab a další.

pohlavní nemoce

Rozdělení pohlavních nemocí podle původce

BAKTERIE

Bakterie jsou příčinou onemocnění kapavkou (Neisseria gonorrhoeae) chlamydií trachomatis, mykoplasmy hominis, ureaplasmy urealyticum a dalších méně známých chorob.

Kapavka

Kapavku způsobují gonokoky, má inkubační dobu 2-7 dní a přenáší se nechráněným pohlavním stykem.  Je nutné vyšetřit všechny partnery, se kterými měl nemocný nechráněný sex. Projevuje se bolestmi v podbřišku a hnisavým výtokem. Po orálním styku je možné postižení mandlí. Diagnózu potvrdí stěr z pochvy, případně i krevní test. Léčbu zajišťuje venerolog nasazením antibiotik. Onemocnění podléhá povinnému hlášení hygienikovi.

Syfilis

Syfilis způsobuje Treponema pallidum, onemocnění se přenáší pohlavním stykem a rovněž podléhá povinnému hlášení. První příznaky se objeví za cca 3 týdny jako tvrdý vřed (velikost do 1 cm) a dojde ke zduření uzlin.

Chlamydiová infekce

Chlamydiová infekce je způsobena bakteriemi Chlamydia trachomatis.  Projevuje se bolestí v zádech a za sponou, provázenou masivním výtokem. Neléčená chlamydiová infekce by mohla být příčinou změny některých buněk ve smyslu malignity (riziko vzniku onkologického onemocnění).

Ureaplasmatická infekce

Ureaplasmatická infekce jejíž příčinou je Ureaplasma urealyticum patří do skupiny pohlavních nemocí, je to onemocnění,které nemá žádné výrazné příznaky, pokud dojde ke komplikacím obvykle je postižena oblast močového měchýře. Z důvodu přenosu pohlavním stykem je na místě zaléčení obou (případně více) partnerů. U těhotných žen je poměrně velké riziko přenosu na plod.

VIRY HIV

Viry HIV (Human Immunodeficiency Virus) způsobují velice závažné pohlavní onemocnění AIDS (syndrom získané imunitní nedostatečnosti). Onemocnění může způsobovat nechráněný pohlavní styk s pozitivním HIV partnerem, kontaktem s infikovanou krví (krevní transfúze), takové riziko se vyskytuje zejména v zemích, kde není zajištěno dokonalé a podrobné vyšetřování dárců před vlastním odběrem, opakovaně používanými injekčními stříkačkami u drogově závislých osob a v těhotenství přenos z matky na plod. Infekce může probíhat v těle, aniž by nemocný pociťoval jakékoliv obtíže – taková forma je nejvíce riziková, může trvat i několik let. V takovém případě je osoba schopna nevědomky nakazit onemocněním celou další řadu osob, se kterými měla pohlavní styk. Příznaky vedoucí k podezření na onemocnění jsou nejčastěji únava často i s horečkou, zduření lymfatických uzlin. Diagnózu potvrdí krevní testy, ty se provádějí u rizikových osob, všech těhotných žen, na přání je možno vyšetření provést v případě nejistoty preventivně. Osoby s pozitivním výsledkem přebírá do péče specializované pracoviště v nemocnici Na Bulovce, která určuje další léčbu a průběžně nemocné kontroluje.

Prevence

Vzhledem k tomu, že dosud nebyla vyrobena látka, která by onemocnění zcela vyléčila, je nutné věnovat maximální pozornost prevenci.

  1. Pohlavní styk, zejména s náhodným partnerem by neměl probíhat bez ochrany, protože bohužel existují jedinci, kteří praktikují nechráněný styk, i když jsou si vědomi HIV pozitivity a tím onemocnění dále přenášejí i přesto, že byli řádně poučeni a dopouštějí se tak trestného činu.
  2. Zejména mezi mladými dívkami je rozšířená mylná informace, že jsou chráněny, pokud užívají antikoncepci a kondom proto odmítají používat. Tuto teorii se snaží vyvracet nejen lékaři ale snad i pedagogové ve školách.

Kondylomata

Kondylomata způsobují papilomaviry. Projevují se bradavičnatými výrůstky na zevním genitálu. Inkubační dobu mají cca 2-3 dny. Na místě je lokální ošetření. Papilomavirus  označovaný zkratkou HPV (Human papillomavirus) patří v současnosti velice časté pohlavní onemocnění. Přenašečem jsou muži, onemocnění je však rizikové u žen, protože v některých případech může způsobovat změny na děložním čípku neřízeným bujením. Jako prevence jsou doporučovány pravidelné gynekologické kontroly (onemocnění probíhá bezpříznakově). V současné době již existují vakcíny, které jsou doporučovány hlavně u dívek, které dosud neměly pohlavní styk (9-15 let) a u mladých žen ve věku 16-26 let.

Trichomonáda

Do skupiny parazitárních onemocnění patří trichomonáda způsobovaná prvokem Trichomonas vaginalis. Projevuje se bolestmi v podbřišku, hojným a řídkým výtokem, na místě je medikamentózní léčba podle doporučení laboratoře, která stanovila diagnózu. Protože se jedná o pohlavně přenosné onemocnění, je bezpodmínečně nutné, aby léčbu podstoupili všichni partneři.