MUDr. Zdeněk Tesař CSc.

Ordinační hodiny

 • Pondělí
 • Úterý
08.00 – 10.00
 • Středa
 • Čtvrtek
08.00 – 10.00
 • Pátek

Zaměřuje se na prenatální diagnostiku vrozených vývojových vad, prevenci chorob hrdla děložního se zaměřením na andropauzu.

 • 1980 ukončil fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze
 • 1980–1988 pracoval jako odborný asistent na Lékařské fakultě UK v Plzni
 • 1988–1991 gynekologické oddělení nemocnice Plzeň-jih
 • 1991 působí jako ambulantní gynekolog v Praze
 • 1986 získal atestaci I.stupně v oboru gynekologie a porodnictví
 • 1991 atestace II. stupně
 • 1986 obhájil kandidátskou disertační práci v oboru embryologie
 • 2002 získal atestaci ze sexuologie
 • člen České lékařské společnosti J.E. Purkyně
 • držitel licence pro výkon vedoucího lékaře – primáře zdravotnického zařízení
 • člen výboru České gynekologicko-porodnické společnosti J. E. Purkyně
 • člen výboru Sdružení soukromých gynekologů ČR
 • člen České sexuologické společnosti J. E. Purkyně
 • Hovoří anglicky, německy a rusky