MUDr. Mgr. Štěpánka Houšková

Ordinační hodiny

 • Pondělí
 • Úterý
08.00 – 16.00
 • Středa
 –
 • Čtvrtek
 • Pátek
 • Narozena v roce 1981 v Praze
 • 2004 dokončeno studium na Pedagogické fakultě UK v Praze v oboru biologie a výchova ke zdraví
 • Po učitelském studiu působila řadu let jako lektorka v rekvalifikačních kurzech s akreditací MŠMT ČR a MPSV ČR
 • 2010 promoce na 1. Lékařské fakultě UK v Praze v oboru všeobecné lékařství
 • Členka České lékařské komory a Psychiatrické společnosti J.E. Purkyně
 • Od roku 2010 působí v Psychiatrické nemocnici Bohnice
 • Praxe na řadě oddělení vedla k zisku zkušeností s terapií širokého spektra psychických poruch
 • V letech 2012 – 2016 absolvovala sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii vedený Skálovým institutem (PhDr. Magdalena Frouzová)
 • Absolvovala více než 500 hodin sebezkušenosti, přes 180 hodin teorie a 44 hodin supervize
 • V absolventské práci ve Skálově institutu se věnovala problematice psychoterapie u poruch příjmu potravy
 • 2013 dokončení atestačního kmenu v oboru psychiatrie
 • Certifikát z kurzu poradce pro výživu (Centrum zdravotně sociálních studií)
 • Certifikát z kurzu pro metodiky prevence sociálně patologických jevů (PedF UK v Praze)
 • Opakovaná účast na odborných seminářích pořádaných PNB a odborných psychofarmakologických symposiích
 • Pravidelně slouží ústavní pohotovost na Centrálním příjmu PN Bohnice