MUDr. Martin Mikulík

MUDr. Martin Mikulík, který je zřizovatelem společnosti GynCare Praha spol. s r.o. – ambulancí pro prevenci a léčbu v oboru gynekologie a porodnictví a psychiatrie, vede celý tým pracovníků a společně s ostatními lékaři se snaží o zavádění nových metod do praxe, podílí se na studiích zadávaných tuzemskými i zahraničními společnostmi.

 • 1993 ukončení studia na 1. fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy
 • 1993-1997 gynekologicko – porodnické oddělení nemocnice Kladno
 • 1997–2000 zaměstnanec Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 Podolí
 • 2000 ambulantní gynekolog v Praze
 • 1997 dosáhl atestaci I. stupně v oboru gynekologie-porodnictví
 • 2001 atestace II. stupně.
 • Člen České lékařské komory J.E.Purkyně a Sdružení soukromých gynekologů
 • Držitel licence pro výkon soukromé praxe a poskytování porodních služeb
 • Zaměřuje se na minimální invazivní léčbu nemocí ženských reprodukčních orgánů a ultrazvukovou diagnostiku
 • Držitel diplomu celoživotního vzdělávání lékařů
 • Hovoří anglicky, německy a rusky

Ordinační hodiny

 • Pondělí
08.00 – 13.00
 • Úterý
14.00 – 18.00
 • Středa
08.00 – 11.00
 • Čtvrtek
14.00 – 18.00
 • Pátek
08.00 – 13.00