Klimakterium nebo – li přechod je v životě ženy období při kterém dochází k vyhasínání pohlavního cyklu. Jedná se o zcela přirozený proces způsobený útlumem ovariální (vaječníkové) funkce, v jeho důsledku dochází ke snížení produkce hormonů  – estrogenu a progesteronu..Naopak stoupá hladina gonadotropinů. Objevuje se druhotná amenorea a žena přestává být schopna otěhotnět přirozenou cestou.

Známky klimakteria se projevují nejčastěji mezi 45. – 50. rokem věku.  Vlivem řady faktorů jako je dědičnost, rasa a v některých případech i geografických, mohou vznikat odchylky ve smyslu dřívějšího nebo naopak pozdějšího nástupu. U některých žen může dojít k výpadku menstruace náhle a definitivně, většinou se ale jedná o postupný proces. Menstruace se stává slabší, cyklus se naopak prodlužuje, až se menstruace ztratí zcela. Toto období nazýváme menopauza.

klimakteriumObdobí klimakteria

Období klimakteria je velice často provázeno řadou nepříjemných obtíží, jako jsou:

 • Časté návaly horka spojené s pocením
 • Poruchy spánku
 • Změny nálad
 • Deprese
 • Zhoršená schopnost soustředění
 • Závratě
 • Zdravotní obtíže jako je možnost vzniku osteoporózy, sklon ke vzniku obezity, zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, hypertenze. Tyto obtíže mohou vést k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Častěji se rovněž objevují záněty močových cest a močová inkontinence.

Diagnostika klimakteria:

 • Porucha pravidelnosti menstruačního cyklu a postupně jeho absolutní výpadek
 • Při laboratorním vyšetření krve v období premenopauzy se projevuje relativní převaha estrogenů a naopak nedostatek gestagenů, lehce se zvedá hladina gonadotropinů, konkrétně FSH v důsledku čehož nedochází k ovulaci a žena v tomto období často již nemůže otěhotnět. V postmenopauze se projevuje nedostatek estrogenů, výrazně stoupá hladina gonadotropinů a projevit se může i porucha funkce štítné žlázy (tyroideální dysfunkce)

Potlačení negativních jevů

Jestliže dojde u ženy z jakéhokoliv důvodu k odstranění vaječníků operativní cestou, sníží se hladina hormonů v organismu velice rychle a výše zmíněné příznaky se mohou objevit náhle a výrazně. Čím je žena mladší, tím hůře může tyto změny pociťovat. V současnosti již ale existuje celá řada přípravků v různých podobách (tablety nebo náplasti), které tyto negativní jevy potlačují. Tato léčba se nazývá hormonální substituční terapie (zkráceně HRT) a ordinuje se do momentu, kdy negativní příznaky klimakteria zcela vymizí.

Hormonální léčba

V případě obtíží je na místě hormonální léčba perorální podáváním:

 1. Pouze estrogenů
 2. Pouze gestagenů
 3. Cyklicky kombinací estrogen-gestagenní

Další variantou je podávání parenterální formou:

 1. pouze estrogenů
 2. androgenů
 3. případně kombinací estrogenů a androgenů

Estrogeny je možno aplikovat i formou náplastí

Před nasazením hormonální léčby zváží lékař vždy vhodnost jednotlivých variant. Sleduje zejména, zda žena netrpí některou chorobou, která by znemožnila její nasazení. Jedná se zejména o:

kardiovaskulární onemocnění tromboembolie, hypertenze
onemocnění jater nedoléčená hepatitida
metabolické choroby latentní diabetes mellitus
onemocnění pohlavních orgánů onkologické onemocnění, rostoucí myom
migréna
 epilepsie

Dlouhé a silné krvácení, na které nezabírá hormonální substituce je vhodné vyřešit kyretáží. Zákrok provádí specializované pracoviště  (klinika).