Kde sídlíme

Ordinace společnosti GynCare jsou situovány v pravém křídle barokního domu ve Sněmovní ulici 11, č. p. 172. S laskavým souhlasem majitelky domu, paní Elizabeth Lobkowicz, zde byly v roce 2001 renovovány přízemní prostory pro potřeby moderního zdravotnického zařízení.

Do domu se vstupuje hlavním vjezdem, osazeným historizujícími vraty z 2. poloviny 19. století. Vlastní vstup k ordinacím je uvnitř průjezdu po pravé straně. Okna gynekologicko-porodnické ordinace jsou obrácena do parčíku ve Sněmovní ulici při ústí do Valdštejnského náměstí, zatímco z psychoterapeutické ordinace je výhled do dvorního traktu domu se zajímavou stavbou barokních kočároven.

Z historie Domu

Původ domu sahá až do počátku 15. století (první zmínka je z r. 1407), tehdy malý domek v průběhu 16. století často měnil majitele, r. 1656 jej koupil salcburský arcibiskup Quidobald hrabě Thun, který jej odkázal svému bratrovi Michalu Osvaldovi Thunovi. Dům je tehdy uváděn jako dosti zchátralý, byl využíván jako stáje a sklady hlavního Thunovského paláce.

Písemné prameny uvádějí, že r. 1723 byl starý dům stržen a později (v širokém rozmezí let 1726 – 1785) byla vybudována dnešní stavba. Asymetrie průčelí však naznačuje, že dům zřejmě nebyl zcela zbořen a při stavbě v 18. století byly využity i některé starší konstrukce.

Průčelí patrového domu je rytmizováno okny s pásovými šambránami, sedlová střecha je osazena třemi novějšími vikýři. Interiéry pravého křídla, v němž jsou situovány ordinace GynCare, kryjí původní valené klenby téměř polokruhového průřezu s pětibokými výsečemi. Po roce 1989 byl dům v restituci navrácen rodině původních majitelů.