Gynekologické služby

Gynekologicko-porodnická ordinace poskytuje komplexní gynekologické vyšetření, zahrnující preventivní gynekologické prohlídky, antikoncepční poradenství, péči o těhotné a drobnou gynekologickou operativu.

Důraz klademe na kvalitu poskytované péče, a to jak po stránce odborné – s využitím moderního přístrojového vybavení, tak po stránce organizační – naším cílem je nabídnout vysoce kvalifikovanou péči v příjemném prostředí a bez zbytečného čekání.

Pohled do gynekologicko – porodnické ordinace

Veškeré potřebné laboratorní odběry jsou prováděny v rámci ordinace, bez nutnosti zvláštního objednání. V případě akutních obtíží, které vyžadují hospitalizaci  nebo superkonsilárních vyšetření, spolupracuje společnost GynCare s předními klinickými pracovišti v Praze.

Rozsah péče gynekologického vyšetření

Velký důraz klademe na kvalitu péče a přístrojového vybavení ordinace. Samozřejmostí je ultrazvuková diagnostika ( Sonoace X8 ) s možností 3D projekce.

  • v rámci preventivních gynekologických prohlídek provádíme v pravidelných intervalech kolposkopické vyšetření děložního čípku s odběrem materiálu na cytologickou analýzu
  • provádíme drobné chirurgické výkony
  • poskytujeme antikoncepční poradenství

Vzhledem k tomu, že naše zařízení je vybaveno špičkovým ultrazvukovým přístrojem, můžeme Vám nabídnout i tzv. 3D sono s možností uložení záznamu na CD. Toto vyšetření není hrazeno ZP. Bližší informace o tomto vyšetření a současně i o možnosti zapojit se do individuálního nadstandardního těhotenského programu Vám poskytne Váš ošetřující lékař.

  • kompletní rozsah péče o v období gravidity
  • 3D ultrazvuk
  • lékaři