Gynekologická prohlídka by neměla být podceňována žádnou ženou. Je třeba pravidelně navštěvovat lékaře gynekologa i v tom případě, že máte pocit absolutního zdraví a pohody. Setkáváme se bohužel často s názorem, že pokud žena nepociťuje žádné obtíže, netrpí výtoky tak není důvod, proč by měla lékaře vyhledat. Přitom existuje řada chorob, které se neprojevují nějakými výraznými znaky, mohou ale negativně ovlivnit snahu o otěhotnění, u sexuálně aktivních žen se mohou vyskytnout různé typy přenosných pohlavních chorob (kapavka, syfilis, HIV) a nemělo by se podcenit ani riziko výskytu onkologických onemocnění. Ta se z počátku projevují pouze jako drobné odchylky od normálního nálezu a jsou bez velkých zákroků snadno řešitelná, žena je v krátké době opět zcela v pořádku a může si užívat zcela plnohodnotný život bez obav o budoucnost. Pochopitelně onemocnění odhalená v pozdějším a tudíž pokročilejším stádiu jsou na ošetření náročnější. Stejně tak by se pravidelným gynekologickým vyšetřením neměly vyhýbat ženy používající antikoncepční přípravky ať již ve formě tablet, náplastí či tělísek. Jedná se totiž o přípravky, které obsahují hormony a to, že ženu  ochrání  před nechtěnou graviditou  neznamená, že jí ochrání před jakýmikoliv dalšími obtížemi.

testt

Vlastní gynekologická prohlídka

Vlastní gynekologická prohlídka spočívá nejen ve vlastním vyšetření (viz gynekologické vyšetření), ale je rozšířena o další pomocné výkony, které napomohou přesnému stanovení zdravotního stavu. Většina těchto pomocných testů je odebrána v naší ambulanci, takže nemusíte docházet na další pracoviště. Výsledky jsou k dispozici ve velmi krátké době, v některých případech dokonce po 20 minutách od odběru, což velice urychlí případné nasazení potřebné léčby. Pokud je vhodná další odborná kontrola u specialisty příbuzného oboru doporučujeme našim klientkách zařízení a lékaře, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a tudíž víme, že péči o naši klientku bude věnována maximální pozornost.

Termín gynekologické prohlídky

To vše jsou důvody, proč Vám lékař vždy připomíná nutnost pravidelných návštěv u nás. Chápeme, že máte mnohdy problém s uvolňováním se ze zaměstnání, proto se Vám snažíme vycházet vstříc objednáváním v krátkých termínech a maximálně se snažíme respektovat Váš objednací čas, abyste u nás strávily co nejkratší dobu.

Výsledky gynekologické prohlídky

Všem pacientkám je po vyšetření sdělen výsledek a v případě potřeby i doporučen způsob léčby. Jsme si vědomi, že právě závěr gynekologické prohlídky je pro pacientku nejdůležitější. V lepším případě je ujištěna, že její zdravotní stav je dobrý a stačí další návštěva za 6 měsíců, případně za 1 rok. Pokud by byl lékařem diagnostikován jakýkoliv problém je o něm pacientka podrobně lékařem informována. Je jí doporučen další postup léčby. Pokud jsou i další varianty léčby, seznamuje lékař i s těmito dalšími možnostmi. Klientka má poté dostačující prostor na to, aby se zeptala na podrobnosti, případně si nechala vysvětlit to, co se jí zdálo nesrozumitelné.