Gynekologická poradna je k dispozici ženám  všech věkových kategorií. V poradně řeší  lékař problémy jako jsou nepravidelnosti cyklu zejména u dívek či později v klimakteriu, volbu vhodné antikoncepce, nejrůznější typy výtoků,  problémy při snaze o otěhotnění. Dále krvácení mimo cyklus, klimakterium, preonkologická a onkologická onemocnění. Ženy mohou rovněž konzultovat své problémy v oblasti sexuologie s naším odborníkem gynekologem – sexuologem (MUDr. Tesařem). Tato poradna je na rozdíl od ostatních zmíněných poraden zpoplatněna, protože nám její činnost neproplácí žádná zdravotní pojišťovna. Výši úhrady najdete v našem ceníku, jedná se vždy o sezení v délce 60 minut.

Poradna pro poruchy cyklu

Poradna pro poruchy cyklu se zabývá nepravidelnostmi cyklu u žen všech věkových kategorií. Ty se mohou projevovat špiněním před cyklem, způsobeno bývá poruchou zrání žlutého tělíska, postmenstruační špinění  může způsobovat relativní nedostatek estrogenu, organické změny či prodloužené odlučování endometria. Špinění v období 10-15 dne cyklu může být zapříčiněno nedostatkem estrogenů uprostřed cyklu. Výpadek cyklu, pokud se nejedná o amenoreu z důvodu gravidity mohou způsobovat některé léky jako jsou např. antidepresiva, dále hormonální změny. Často pozorujeme výpadek menstruace někdy i v řádu několika  měsíců po vysazení antikoncepce. Opakem může být i nezvykle silné krvácení během nebo mimo cyklus. Příčinou mohou být opět hormonální změny, diagnostikované děložní myomy.

hhhh

Antikoncepční poradna

Antikoncepční poradna velice úzce souvisí s plánovaným rodičovstvím. Existuje celá řada možností kontracepce u žen i mužů. U mužů se jedná o útlum spermiogeneze, zábranu oplození či o sterilizaci. Ženy je možno před nechtěnou graviditou chránit více způsoby:

  • Blokáda ovulace perorální (tablety) nebo parenterální (injekce) cestou
  • Zábrana oplození pohlavní zdrženlivostí nebo lokálně působícími prostředky mechanickými (cervikální kloboučky) a chemickými (spermicidy), nitroděložními tělísky nebo u žen, které již neplánují další děti sterilizace (nevratný proces)
  • Ochranu proti implantaci vajíčka v děloze poskytují nitroděložní tělíska s mědí nebo obsahem progesteronu. Intrauterinních tělísek se vyrábí celá řada, do skupiny nehormonální patří např. Multiload Cu 375, Gynefix. Mirena je tělísko obsahující progesteron. Uvedené typy IUD používáme v naší ambulanci.
  • Postkoitální kontracepce např. Yuzpeho metodou je kombinovaná metoda estrogen – gestagenní, funkční je v případě nasazení do 3 dnů od styku.

Poradna se rovněž zabývá vhodností nasazení perorální antikoncepce. Absolutně vyloučená je při výskytu kardiovaskulárních chorob, poruchy metabolismu jater, akutní onemocnění pankreatu, onkologická onemocnění.

Klimakterická poradna

Klimakterická poradna je určena pro ženy v přechodovém období. V této době dochází často k poruchám cyklu buď ve formě výpadku menstruace po dobu i několika měsíců nebo naopak menstruace je velmi silná a cyklus výrazně zkrácený. Tyto obtíže jsou způsobeny :

  • vyhasínáním ovariálních funkcí
  • útlumem produkce estrogenů  (v tomto období se zvětšuje riziko onemocnění osteoporózou – řídnutím kostní hustoty) a vzestup gonadotropinů
  • poruchou vegetativně-hormonální rovnováhy
  • cévními reakcemi vegetativního původu

Vzhledem k uvedeným změnám mají ženy řadu obtíží označovaných jako klimakterický syndrom (labilita nervového systému, poruchy cyklu, návaly horka a potu, závratě, bušení srdce, poruchy spánku, deprese, podrážděnost a celkový úbytek výkonnosti). Léčba probíhá zejména doplněním chybějících hormonů.

ffff

Těhotenská poradna

Těhotenská poradna je určena všem ženám v období gravidity, vede ji porodní asistentka, ta kontroluje TK, váhové přírůstky, orientačně testuje moč, provádí odběry krve ve stanovených obdobích gravidity. Zjištěné údaje předává lékaři, který o ženu komplexně pečuje. V rámci poradny jsou řešeny i nejrůznější dotazy budoucích maminek.

Preonkologická poradna

Preonkologická poradna poskytuje ženám, u kterých byly diagnostikovány rizikové odchylky na děložním čípku, děloze, vaječnících nebo vulvě informace o závažnosti stavu, informuje je o nejnovějších léčebných metodách, doporučuje další doplňující vyšetření a na jejich podkladu navrhuje léčebné řešení. Pokud je potvrzeno počínající onkologické onemocnění jsou lékařem pacientky odeslány na specializované klinické pracoviště. Tam po určitou, specialistou doporučenou dobu, dochází po chirurgickém zákroku do onkologické poradny.  Po vyřazení pacientky z klinické péče se žena vrací zpět do naší ambulance a zde se o ni v rámci onkologické péče stará její ošetřující lékař.