Cysta vaječníku je dutý útvar nepravidelného tvaru obvykle naplněný tekutinou. Její velikost se pohybuje od několika centimetrů (tento typ cysty bývá obvykle tenkostěnný), až po velikost cca tenisového míčku nebo ještě větší. Proto jsou cysty ve většině případů hmatatelné při vyšetření, spolehlivě je odhalí ultrazvuk.

Z anatomického hlediska jsou vaječníky nejdůležitějším párovým reprodukčním orgánem umístěným v malé pánvi. Obvykle dosahují velikosti švestky.  Změny velikosti nebo vzhledové odlišnosti se řadí do kategorie nádorů vaječníku nebo cyst a dělí se do 2 skupin:

11

Nádory pravé

Pravé nádory se dále rozlišují podle vzniku:

a)  vznikají ze zárodečných buněk

b) jedná se o nádory z mezodermu gonád

c) epitelové nádory

Nádory nepravé

a) Folikulární –  jedná se o nejčastější typ cysty, která je v podstatě zvětšený folikul, který nepraskl a dochází ke zmnožení čiré tekutiny v něm. Po naplnění může dosahovat i velikosti 15 cm. Cysta obvykle samovolně pukne.

b) Cysta žlutého tělíska bývá menší, prokrvácená, může být příčinou poruchy pravidelnosti cyklu

Cysty vaječníku – obtíže

Obtíže pozorované pacientkou jsou závislé na velikosti útvaru (cysty), poměrně často se objevují nepravidelnosti menstruačního cyklu, tlak v podbřišku, bolestivost při sexu, cysty většího rozměru mohou být příčinou bolesti i v klidovém stavu.

Samovolné prasknutí cysty může žena pocítit jako prudkou bolest v podbřišku, může se objevit i zvracení. V takovém případě je na místě neprodleně vyhledat lékaře, ten vyšetřením zjistí, zda se nejedná o stav, který by ženu mohl ohrozit na životě, existuje riziko, že by v místě kde cysta praskla, mohlo dojít k poškození cévy a krvácení do dutiny břišní (obdobné příznaky se mohou objevit u ruptury mimoděložního těhotenství). Pokud by se krvácení potvrdilo, je na místě co nejrychlejší operativní ošetření, které se většinou provádí laparoskopicky na klinickém pracovišti.

Ovariální cysty

Ovariální cysty malých rozměrů nemusí způsobovat výrazné obtíže, často bývají zjištěny při běžné preventivní prohlídce pohmatem a potvrzeny ultrazvukovým vyšetřením. Lékař zkontroluje nejen velikost, ale i tvar a vzhled povrchu cysty – podle nálezu se potom odvíjí další postup léčby. Jak již bylo zmíněno folikulární cysty obvykle samovolně zmizí, velmi často se to stává v období menstruace, proto je na místě další kontrola po skončení měsíčků. Pokud útvar vymizel, doporučuje se další kontrola (podle pokynu lékaře) obvykle za tři měsíce. Kontrola za tři měsíce je vždy nutná v případě, že cysta nezmizela. Podle aktuálního ultrazvukového snímku pak lékař rozhodne, zda stačí sledování v kratších časových odstupech nebo je lepší variantou chirurgické odstranění.

111