Bolest v podbřišku je subjektivní vjem, jehož intenzita je vždy částečně závislá na nastavení prahu bolestivosti osoby. V žádném případě  není na místě podceňovat její význam, protože i když je někdy způsobena podrážděním nervových zakončení bez vážnějšího významu může v řadě případů upozorňovat na skrytý problém.

Bolest se posuzuje jako:

  • Akutní, která vznikne náhle
  • Chronická provázející dlouhodobě některá onemocnění

Důležitým vodítkem je specifikace ložiska bolesti. Umístění bolesti do oblasti podbřišku upozorňuje na onemocnění ženských pohlavních orgánů jako je děloha, oblast adnex, močového měchýře.

Ženy trpící premenstruačním syndromem si stěžují na bolest a křeče v podbřišku před nástupem menstruačního cyklu. Tyto obtíže se objevují téměř pravidelně každý měsíc, na místě je medikamentózní řešení.

lll

Závažnější bolest v podbřišku

Závažnější onemocnění provázené bolestí v podbřišku, zvýšenou citlivostí při vyšetření, zvýšením tělesné teploty, výtokem, eventuálně pálením při močení jsou záněty, které mohou postihovat dělohu, adnexa (vejcovody a vaječníky) a okolí dělohy. Na místě je vždy neodkládat návštěvu lékaře, který vyšetřením přesně stanoví, o postižení jakého orgánu se jedná. Klasické vyšetření může ještě doplnit laboratorním vyšetřením (sleduje se sedimentace a CRP), které diagnózu obvykle potvrdí. Na místě je nasazení antibiotik a vystavení pracovní neschopnosti. Nikdy by se neměl podceňovat lékařem doporučený léčebný klidový režim (klid na lůžku, minimální zátěž a pobyt v teple), protože pouze tak máme záruku, že léčba bude úspěšná a nezanechá žádné následky (návrat zánětu, potíže s otěhotněním apod.).

Dlouhodobé bolesti v podbřišku

Bolesti v podbřišku, které bývají dlouhodobého charakteru, a mající tendenci se zhoršovat v období menstruace může způsobovat endometrióza. Je to onemocnění, jehož původ není dosud jednoznačně objasněn, jedná se o výskyt endometria (sliznice nacházející se fyziologicky v dutině děložní) v jiné oblasti. Nejčastěji je to v oblasti adnex (vaječníky a vejcovody), může se vzácněji objevit i v místě jizev po břišních operacích. Prevence onemocnění je obtížná vzhledem k tomu, že se jedná o různou etiologii a velké skupiny žen se onemocnění v počátečních stádiích nijak neprojevuje.

Onemocnění se projevuje již zmíněnými obtížemi, potvrzeno může být ultrazvukem jako výskyt cystických útvarů, při laboratorním vyšetření pozorujeme zvýšené hodnoty markerů CA 125. Pro potvrzení diagnózy je nezbytné provedení laparoskopie na klinickém pracovišti. Vzhledem k tomu, že při vyšetření se využívá optika, je nález jednoznačně potvrzen nebo vyloučen. Další potvrzení může poskytnout bioptické vyšetření (ze sledované oblasti je odebrán minimální vzorek tkáně a ta je odeslána na podrobné vyšetření).

Děložní myomy

Děložní myomy se mohou rovněž projevovat bolestí v podbřišku, mohou vystřelovat do oblasti bederní. Rovněž menstruace může být pociťována bolestivě, krvácení se může být i mimo cyklus. Nález potvrdí palpační a sono vyšetření.

Léčba: doporučeno laparoskopické odstranění myomu, po zákroku veškeré obtíže mizí

Pozornost je nutno věnovat bolesti v podbřišku u budoucích maminek. Mírné bolesti podobné těm, které jsou průvodním jevem menstruace většinou neznamenají nic mimořádného, ale přece není rozumné je podceňovat, protože by mohly být příznakem hrozícího potratu. Rozhodně doporučujeme navštívit lékaře, ten zkontroluje stav plodového vejce a v případě potřeby naordinuje další postup (medikamentózní ambulantní léčba, případně hospitalizace u závažného nálezu).

Léčba bolesti v podbřišku

  • Medikamentózní – tato metoda využívá účinky hormonální antikoncepce, která zastaví cyklické změny endometria, žena nemenstruuje, případně pouze velmi slabě. Metoda zabraňuje zhoršování nálezu a tím obtíží.
  • Chirurgická konzervativní – obvykle se využívá laparoskopická šetrná metoda, při ní je možno rozrušit vzniklé srůsty a odstranit opouzdřená ložiska endometriózy. Tato metoda se využívá u žen, které mají problémy s otěhotněním (to je pro ně žádoucí)
  • Chirurgická radikální – je vhodná u žen, které si již těhotenství nepřejí a v případě, že žádná šetrnější varianta s ohledem na nález a obtíže není možná. Tento zákrok spočívá v odstranění dělohy i adnex (abdominální hysterektomie a bilaterální adnexektomie)

jjj