Návštěva sexuologické  poradny umožňuje našim klientům řešit problémy nejen u jednotlivců ale i v oblasti partnerských vztahů  se  kterými si mnohdy nejsou schopni sami poradit. Problémy nejsou vázány na určitou věkovou skupinu, nejčastěji se vyskytují poruchy sexuální touhy, orgasmu, bolestivosti při styku, vzrušivosti. Poradenstvím se zabývá nejen náš gynekolog ale i psychiatr/psychoterapeut. Mnohé obtíže psychického rázu mohou pramenit právě z oblasti partnerského soužití,  například neúspěšné pokusy o graviditu nebo naopak obava z nechtěného těhotenství. Často se setkáváme s absencí sexuální výchovy, což hodnotíme jako velice rizikový faktor.

Sexuologická poradna GynCare

Prvním důležitým krokem je zbavení se počátečního ostychu a s problémem se svěřit lékaři, ten s vámi situaci probere a nastíní vhodnost postupu při jejím zvládání. Pro odstranění obtíží, které vás zbytečně traumatizují stačí někdy velmi málo – někdy pomůže vhodně volená medikace, jindy například několik psychoterapeutických sezení. V takové situaci se jeví jako velmi výhodné zaměření našeho zařízení. Je-li jasné, že problém je výhradně v psychické sféře vstupuje do péče psychiatr psychoterapeut a Vám je tak nabídnuta komplexní péče bez nutnosti shánět dalšího specialistu, který nemá o Vašich obtížích žádné informace a pomoc přichází výrazně později.

Sexuologická poradna pro každého

V rámci sexuologické poradny GynCare se můžete lékařů ptát  na cokoliv. Pohlavní styk, nejasnosti v oblasti sexuální orientace, přenosné pohlavní nemoci a ochrana před nimi Na základě konkrétního zadání se lékař bude podrobněji informovat o době, kdy a za jaké situace se obtíže projevily, zda je stav setrvalý nebo dochází k výkyvům podle aktuálních okolností, zda znáte způsob, který alespoň částečně vznikající problém odstraňuje. Na základě pohovoru pak doporučí další kroky.

V některých případech je vhodné aby se do poradny dostavili oba partneři, to bývá vhodné, pokud hlavním důvodem návštěvy jsou neúspěšné pokusy o graviditu a přitom zdravotní stav obou je dobrý (normální partnerův spermiogram, z gynekologického hlediska zdravá partnerka)