Těhotenské vyšetření

[vc_row full_width=““ parallax=““ parallax_image=““][vc_column width=“2/3″][vc_column_text]

Těhotenské vyšetření je vyšetření, jehož cílem je sledování vývoje plodu po dobu celé gravidity. Prohlídky obdobné běžným gynekologickým kontrolám jsou rozšířeny o řadu dalších prvků, o jejich průběhu a optimálních termínech pro jejich provedení budete lékařem a porodní asistentkou včas informovány.

Jedná se zejména o:

  1. Ultrazvuková vyšetření sestavující růstovou křivku gestační stáří
  2. Krevní laboratorní testy
  3. Screeningy pro vyloučení vrozených vývojových vad
  4. Vyšetření oGTT (test na těhotenskou cukrovku)
  5. Monitoring srdeční činnosti plodu

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][vc_column_text css=“.vc_custom_1457967733883{margin-top: -10px !important;}“]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=““ parallax=““ parallax_image=““][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]

Co těhotenské vyšetření zahrnuje?

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=““ parallax=““ parallax_image=““][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Ad 1) Ultrazvukové vyšetření probíhá standardně při diagnostice gravidity, jeho cílem je potvrdit palpační nález a současně určit, zda je těhotenství správně umístěno v dutině děložní nebo se nachází jinde – např. ve vejcovodu (tzv. mimoděložní těhotenství, které je nutno operativně ukončit). Další sono kontrola probíhá v období mezi 11. – 12. týdnem těhotenství, ta má jako hlavní cíl stanovení, zda se plod vyvíjí fyziologicky a není ohrožen Downovým syndromem. V období od 15. do 20. týdne gravidity se posuzuje množství plodové vody, umístění placenty v děloze, provádí se celkové orientační vyšetření plodu, které má za úkol vyloučit případné anomálie nebo malformace. Samozřejmostí je kontrola srdeční akce a pohybů (sledování vitality plodu), lokalizace placenty v děloze.. Obdobné kontrolní sono vyšetření se provádí kolem 30. týdne těhotenství, je rozšířeno o kontrolu polohy plodu (v tomto období je již obvykle poloha definitivní a je důležitou informací pro porodníka).

Kromě těchto standardních ultrazvukových vyšetření je možno péči rozšířit o další kontroly a to zejména v případě zvýšeného rizika vývojových vad (maminka je odesílána na vyšetření na porodnickou kliniku, sledovány jsou důležité tělní orgány – srdce, ledviny, cévní systém apod.).  Všeobecně je možno říci, že doplňující sono vyšetření provádí lékař vždy, kdy potřebuje z jakéhokoliv důvodu ověření palpačního nebo laboratorního nálezu.

Ad 2) Krevní laboratorní testy jsou prováděny standardně všem budoucím maminkám bez ohledu na věk. Zjišťuje se krevní skupina a Rh faktor, hodnoty krevního obrazu, hladina cukru v krvi a panel pohlavních chorob. Ženám, které zmiňují problémy se štítnou žlázou, kontakt s kočkami apod. jsou vyšetření doplňována o další testy. Získané informace jsou důležité pro případné zařazení maminek do skupiny individuální prenatální péče.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/2″][vc_column_text]

Ad 3) Pod pojmem screening vrozených vývojových vad se rozumí vyšetření skládající se ze dvou částí. Je prováděno v prvním trimestru, případně ještě po ukončení 15. týdne těhotenství (stáří plodu podle ultrazvuku, nikoliv podle menstruace) Pacientce je odebrána krev a provedeno ultrazvukové vyšetření. Testy jsou vyhodnoceny, závěrem je stanovení rizika výskytu vrozených vývojových vad. Pozitivní výsledky jsou ověřovány pomocí invazivních metod – v prvním trimestru odběrem vzorku choria, ve druhém trimestru odběrem plodové vody (aminocentézou).

Ad 4) Test oGTT (těhotenský glukózový toleranční test) je prováděn všem maminkám v období mezi 24. – 28. týdnem těhotenství. Důvody pro vyšetření jsou dva, a sice snaha o odhalení nemoci (vyskytuje se častěji u žen s rodinnou zátěží, ale není výjimkou ani u žen v jejichž rodinách se onemocnění nevyskytuje) a včasná úprava životosprávy, případně medikace, kromě toho u žen s diabetem se častěji rodí děti s vyšší porodní váhou, což je nutno zohlednit při vlastním porodu. Vlastní test provádí specializovaná laboratoř a skládá se ze tří odběrů krve. První odběr (žena musí být nalačno) stanoví, zda je možno kompletní test provést, pokud jsou hodnoty v pořádku, vypije pacientka glukózový roztok a následně je za 60 a 120 minut provedena kontrola, která prokáže schopnost organismu glukózu odbourat. Maminky, u kterých výsledky testu  neodpovídají  pevně stanoveným hodnotám, dále sleduje diabetolog.

Ad 5) Monitoring srdeční činnosti plodu (setkáte se s ním i pod označením CTG, případně KTG) je zcela neškodné vyšetření, sledující fetální srdeční frekvenci a současně i případné kontrakce. Vyšetření v naší ambulanci trvá 10 minut a provádí se od ukončeného 33. týdne těhotenství, na klinikách pak obvykle ve dvacetiminutových cyklech s četností dle potřeby. Na toto vyšetření není nutná žádná příprava.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]